Den honorære visekonsulen

Giuseppe Marinelli er den italienske honorære visekonsulen i Trondheim, med ansvar for hele Trøndelag-regionen.


Marinelli er førsteamanuensis i «Mobilitet og Teknologi»/«Technology & Mobility» ved Faggruppe i Trafikkfag/Road Traffic Division, NORD Universitet, studiested Stjørdal, Norge.
I 2011 fullførte han en mastergrad i sivilingeniør, med spesialisering «Infrastruktur og transportsystemer» ved Polyteknisk i Torino/Politecnico di Torino, hvor han i 2015 oppnådde doktorgraden i «Ingeniørfag for miljø og territorium»/»Engineering for the Land and Environment».
Deretter flyttet han til Norge, Trondheim, og jobbet som postdoktor ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
På slutten av denne erfaringen oppnådde han professoratet ved NORD Universitet i 2018.

Alltid sterkt engasjert i den sosiale sektoren, grunnla han og er den første presidenten for foreningen italienere i Trondheim (ITAT).

Han er gift med Eleonora Tarantino, som også er engasjert i ITAT som visepresident, og er far til to lite jenter, Giorgia og Emma.

I tillegg til å oppfylle de generelle pliktene for å forsvare nasjonale interesser og beskytte italienske borgere, utøver han de konsulære funksjonene som er spesifisert i ministerdekret nr. 5113/694 av 5. november 2019.