Velkommen

Honorære visekonsulat i Trondheim er et representasjonskontor ledet av honorær visekonsul, det vil si en statsborger som ikke er fagtjenestemann, som opptrer ulønnet og frivillig på forespørsel fra sendestaten (Italia) etter godkjenning fra mottakerstaten (Norge) kalt exequatur. Visekonsulen utfører byråkratiske funksjoner, ikke knyttet til internasjonal lov, og bidrar til tjenesteyting av sitt overordnede kontor, nemlig den italienske ambassade i Oslo.

Hva er den til

Den tilbyr assistanse til italienske statsborgere som er registrert i AIRE (Register for italienere bosatt i utlandet) som er midlertidig eller permanent i Trøndelag.

For å tilby en mest mulig effektiv og rask service, anbefaler vi, før du kontakter dette kontoret, å lese nøye gjennom informasjonen som er tilgjengelig på nettsidene til Italias ambassade i Oslo:

Offisiell side
Italias Ambassade i Oslo

Tjenestene som tilbys direkte av dette kontoret utføres alltid i samråd med ambassaden og er beskrevet i detalj på «Tjenester» -siden på dette nettstedet.

Dette er de vanligste sakene:

  • Bekreftelse av underskrift
  • Legalisering av fotografier
  • Leveattest for pensjonsformål
  • Levering av identitetsdokumenter

Hvis du trenger å kontakte dette kontoret for å avtale tid, klikk her:

Bare i nødstilfeller, ta kontakt med visekonsulen på telefon her: